Regionfullmäktiges webbsändning. 2020-06-16/17

Välkommen till webbsändning från fullmäktige i Region Jämtland Härjedalen.

Nästa ordinarie webbsända fulllmäktigesammanträde sker 19-20 oktober 2020.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214