Sammanträdestider 2017-2018

Juli - December

Skriv tabellbeskrivning här

Organ

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Regionfullmäktige
24-25

28


Interpellationer inges senast kl 15
13

17


Fullmäktigefrågor inges senast kl 15
20

24


Regionfullmäktiges presidium kl. 8.30–155

10

14


Kungörelse/handlingar distribueras
17

21


Regionstyrelsen
Oficiella ärenden dag 1, beslutsärenden dag 2 kl 13:00


29


3-4

7-8

12

Ärende inges senast


2


6/9

11/10

15/11

Kansliberedning
kl 10-12, *13–15


9


11/9

18/10

22/11

Presidieberedning
kl. 8:30–12


15


19/9

23/10

27/11

Kallelse/Föredragningslista distribueras


22


26/9

31/10

5

Presidieträff fullmäktige, styrelse och nämnder
kl 15-17Särskilda budgetberedningen
10

14


Utskottet för ekonomi
kl. 13.00–17.00, *8.30–12.00 **heldag, ***10.00–15.00


17*

20**

18

2, 13


Utskottet för personal
kl.13-17, *8.30–12.00, **heldag


25

25

31


5

Utskottet för hälso-och sjukvård
kl. 13.00 – 17.004

2

6

11

Vårdvalsnämnden14

12

16


Vårdvalsnämndens presidieberedningRegionala utvecklingsnämnden5

10

14

19

Arbetsutskottet


22

28

26


5

Utskottet för infrastruktur kl.9-12.30 *Heldag15*

20

24


Regionens samverkansråd 13.00–17.00


21

25


6

4

Patientnämnden14


23


Gemensamma nämnden för upphandling
kl 13.00–16.00 *13.00–15.004


27


Gemensamma nämnden för IT-drift och stödRevisorerna i Region Jämtland Härjedalen4-5

9

13-14

11

Krisledningsnämnden19


23


Tillgänglighetsrådet kl 10-12.30 *(13.00)19


23*


Pensionärsrådet5

17


5

Ungdomsrådet (vilande)FoU-rådet kl 13.00-16.00, *08.30-12.004*4

Sociala vård- och omsorgsgruppen (SVOM) kl 13-16Nätverket Folkhälso Z11


27


Direktionen för Norrlandstingens regionförbund26-277-8

Regionledning kl 13-16


16

6-7

11

15

13

Regiondirektörens beredning kl 9-12Biträdande regiondirektörens ledningsgrupp
kl 8.30-10


14 & 28

28

16

6

4

Biträdande regiondirektörens ledningsgrupp arbetsutskott

kl 8.30-12


7

11

2

20

18

Regionkommittén 13.15-16 (reservtider)


(28)

28

31

27

(18)

RD Ledardialog (hörsalen) 11-125


21


 

Januari - Juni 2018

Skriv tabellbeskrivning här

Organ

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Regionfullmäktige


13-14


10-11


19-20

Interpellationer inges senast kl 15Fullmäktigefrågor inges senast kl 15Regionfullmäktiges presidium kl. 8.30–15

30


275

Kungörelse/handlingar distribueras


6


3


12

Regionstyrelsen
Officiella ärenden dag 1, beslutsärenden dag 2 kl 13:00

22-23

27-28

20-21

24-25

29-30


Ärende inges senast

13/12

31/1

22/2

28/3

2


Kansliberedning
kl 10-12

20/12

7

1

4

9


Presidieberedning
kl. 8:30–12

9

12

6

9

14


Kallelse/Föredragningslista distribueras

15

21

13

17

22


Särskilda budgetberedningen

30


275

Utskottet för ekonomi
kl. 8.30-12.00, *13.00-17.00 **heldag, ***10.00-15.00

11

8

16**

13

14*


Utskottet för personal
kl.13-17, *8.30-12.00, **heldag

16

15*

12*

16

31/5-1/6**


Utskottet för hälso-och sjukvård
kl. 13.00-17.00, *8.30-12.00

15


2

9*

21


Vårdvalsnämnden

9

22


19

17


Vårdvalsnämndens presidieberedningRegionala utvecklingsnämnden

30

20

27


15

12

Arbetsutskottet

17

6

13


4

28/5

Utskottet för infrastruktur


2

9

27

23-24


Regionens samverkansråd 13.00–17.00

15

5

12

23

21


Patientnämnden

11


1


17


Gemensamma nämnden för upphandling kl 13-16 *13-15Gemensamma nämnden för IT-drift och stödRevisorerna i Region Jämtland Härjedalen

22

19

28


21-22

11

KrisledningsnämndenTillgänglighetsrådet kl 9-12Pensionärsrådet

16


13


28


FoU-rådet kl 13-16, *8.30-12

9
7


Sociala vård- och omsorgsgruppen (SVOM) kl 13-16Nätverket Folkhälso Z


26


27Direktionen för Norrlandstingens regionförbund22


15-16 i Ösd


Regionledning kl 13-16
*RD Planeringsdag
** Region Planeringsdagar

17

21

28

18

23

13

Regiondirektörens beredning kl 9-12

17

21

28

18

23

13

Biträdande regiondirektörens ledningsgrupp
kl 8.30-10Biträdande regiondirektörens ledningsgrupp arbetsutskott

kl 8.30-12Regionkommittén kl 13.15-16 (reservtider)

11

(20)

15

(17)

22


RD Ledardialog (hörsalen) kl 11-12


208


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)