Tidigare webbsändnigar

Här kan du se fullmäktiges tidigare webbsändningar fr.o.m. februari 2015.

Vi har filmer från våra fullmäktigesammanträden fr.o.m februari 2012 men av utrymmesskäl hos streamingleverantören har vi gallrat ur de första 5 årens filmer.

Om du behöver ta del av landstings-/regionfullmäktiges webbsändningar för åren 2012-2016, vänder du dig till regionarkivet så hjälper de dig med det.

År: 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se