Januari - Juni 2024

Skriv tabellbeskrivning här

Organ

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Regionfullmäktige


13-14


23-24


18-19

Regionstyrelsen

23


26-27

29

28-29


Gruppledarträff
kl. 13-15


297


Planeringsdag
Gemensam budget
11Hälso- och sjukvårdsnämnden

 

28-29

21

18

23

13

Regionala utveckligsnämnden

 

20


9

14

11

Patientnämnden

25


14


22


Gemensamma nämnden för upphandling


19


15Kollektivtrafiknämnden


21


10

15

12

Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen

25

28

20

11, 16

22-23

12

Krisledningsnämnden
kl 13:00-16:30


78


Tillgänglighetsrådet


823


Pensionärsrådet


1

7


16

 


Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

FoU-rådet
kl 9-12


21


7Regionens samverkansråd
kl 13:15-16:00 fysiskt
kl *13-16 digitalt


5

25

22*

27


Politiskt råd för folkhälsa


276


SKR förbundsstyrelse (beredning och styrelse)

24-25-26


13-14-15

17-18-19

15-16-17

12-13-14

Sociala vård- och omsorgsgruppen(SVOM)


23 

3

Nätverket Folkhälso Z


2613


Direktionen för Norrlandstingens regionförbund19-20


30-31

 

RD-nätverk

18-19

15-16

21-22

25-26

23-24


Regionledning
**Regionens planeringsdag

10, 24

7, 22**, 23

6, 18

2, 17

3, 15

12, 26

Regional utveckling Ledningsgrupp kl 13-16

15, 29

12, 26

11

8, 22

6, 20

3, 17

Hälso- & Sjukvård Ledningsgrupp
kl 8:30-12*, kl 9-16**

8*, 16**, 22*, 30**

5*, 13**, 19*, 27**

4**, 12*, 18**, 26*

1**, 9*, 15**, 23*, 29**

7*, 13**, 21*, 27**

4*, 10**, 18*, 24**


Juli - December 2024

Skriv tabellbeskrivning här

Organ

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Regionfullmäktige 

22-23

26


Regionstyrelsen


27


1-2

5-6

10

Gruppledarträff
kl. 13-15, kl 10-12*1011*

Planeringsträff
Gemensam budget

27


Hälso- och sjukvårdsnämnden25-26

17

21

19

Regionala utvecklingsnämnden17

15

19

17

Patientnämnden19


23


Gemensamma nämnden för upphandling18


14


Kollektivtrafiknämnden18

16


18

Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen

 19

17

12-13

11

Krisledningsnämnden
kl 13:00-16:3012


12


Tillgänglighetsrådet55

Pensionärsrådet


29


24

28Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

FoU-rådet
kl 9-1212


21


Regionens samverkansråd
kl 13:15-16:00 fysiskt
kl *13-16 digitalt


26*


7

11*

16

Politiskt råd för folkhälsa17


12


SKR förbundsstyrelse (beredning och styrelse)18-19-20

16-17-18

13-14-15

18-19-20

Sociala vård- och omsorgsgruppen (SVOM)
11


6

Nätverket Folkhälso Z23


25


Direktionen för Norrlandstingens regionförbund
8-9


3-4

RD-nätverk5-6

2-3, 24-25

28-29


Regionledning
*RD Planeringsdag
**Regionens planeringsdag


14, 28*, 29**

11, 27

10

4, 18

5, 20

Regional utveckling Ledningsgrupp
kl 13-16


12, 26

9, 23

7, 21

15, 25

9

Hälso- & Sjukvård Ledningsgrupp
kl 8:30-12*, kl 9-16**


19**, 27*

2*, 10**, 16*, 24**, 30*

8, 14, 22*, 28*

5**, 11*, 19**, 25*

3*, 9*, 17**