Första hjälpen till psykisk hälsa

Hjärt- och lungräddning har många kunskap om, men vad gör du när någon mår psykiskt dåligt? Nu kan Region Jämtland Härjedalen erbjuda MHFA-utbildning till samer och deras familjer. Utbildningen är kostnadsfri och hålls av utbildade samiska instruktörer.

MHFA står för Mental Health First Aid – eller Första hjälpen till psykisk hälsa – och är en första hjälpen-utbildning som rustar oss att kunna agera när någon mår dåligt. Utbildningen omfattar två dagar.

Vi har för närvarande inga utbildningar inplanerade, men låt oss gärna veta om du, din sameby eller din förening är intresserade. Vi erbjuder utbildningar utifrån hur behovet ser ut.

Frågor besvaras av Kia Flykt, e-post: kia.blomkvist@regionjh.se

Välkommen till en utbildning som kan rädda liv!