Tyck till om webbplatsen

Vi vill gärna ha allmänhetens synpunkter på webbplatsen så vi har möjlighet att utveckla den efter era behov.

Har du frågor som du vill att vi besvarar ber vi dig även lämna kontaktuppgifter.


Kontaktuppgifter:
Kontaktuppgifter:REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se