Region Jämtland Härjedalen i sociala medier

Kommentarsregler i Region Jämtland Härjedalens sociala medier hittar du här.

Facebook

Region Jämtland Härjedalen
https://www.facebook.com/regionjh/

Region Jämtland Härjedalen – Jobba hos oss
https://www.facebook.com/regionjhjobb/

Jïemhten Herjedaelien Dajve - samisk förvaltningsmyndighet https://www.facebook.com/jiemhtenherjedaelien/

Regional utveckling

Regional utveckling
https://www.facebook.com/regionalutveckling/

Energi- och klimatrådgivarna
https://www.facebook.com/energiradjamtlandharjedalen/

Hälso- och sjukvård

Backe hälsocentral
https://www.facebook.com/backehc/

Brunflo hälsocentral
https://www.facebook.com/Brunflo-H%C3%A4lsocentral-168062487174413/

Funäsdalens hälsocentral
www.facebook.com/funasdalenshalsocentral

Hallens hälsocentral
www.facebook.com/hallenshalsocentral

Hammarstrands hälsocentral
https://www.facebook.com/hammarstrandhc

Järpens hälsocentral
www.facebook.com/jarpenshalsocentral

Krokoms hälsocentral
www.facebook.com/krokomshc

Myrvikens hälsocentral
www.facebook.com/myrvikenshalsocentral

Stuguns hälsocentral
https://www.facebook.com/stugunhc

Svegs hälsocentral
www.facebook.com/svegshalsocentral

Åre hälsocentral
www.facebook.com/arehalsocentral

Ungdomsmottagningar Jämtland Härjedalen https://www.facebook.com/Ungdomsmottagningarjh/

Nationellt center för Rett syndrom och närliggande diagnoser
https://www.facebook.com/nationelltcenter/

Folkhögskolor

Birka folkhögskola
https://www.facebook.com/Birkafolkhogskola/

Bäckedals folkhögskola
https://www.facebook.com/backedal/

Instagram

Region Jämtland Härjedalen @regionjamtlandharjedalen
https://www.instagram.com/regionjamtlandharjedalen/

Akutmottagningen Östersunds sjukhus @akutenostersund
https://www.instagram.com/akutenostersund/

Ambulansen Jämtland Härjedalen @ambulansenjamtlandharjedalen
https://www.instagram.com/ambulansenjamtlandharjedalen/

BB, gyn och förlossningen Östersunds sjukhus @bbostersund
https://www.instagram.com/bbostersund/

Hjärtenheten Östersunds sjukhus @hjartenhetenostersund
https://www.instagram.com/hjartenhetenostersund/

Intensivvårdsavdelningen Östersunds sjukhus @ivaostersund
https://www.instagram.com/ivaostersund/

Medicinenheten Östersunds sjukhus @medicinenheten
https://www.instagram.com/medicinenheten/

Kliniskt träningscentrum, KTC @ktc_regionjamtlandharjedalen
https://www.instagram.com/ktc_regionjamtlandharjedalen/

Svegs hälsocentral @svegshalsocentral
https://www.instagram.com/svegshalsocentral/

Designcentrum @designcentrum
https://www.instagram.com/designcentrum/

Estrad Norr @estradnorr
https://www.instagram.com/estradnorr/

Filmpool @filmpoolregionjh
https://www.instagram.com/filmpoolregionjh/

Konstlab @konstlab
https://www.instagram.com/konstlab/

Kulturbussen @kulturbussen_filmrullen
https://www.instagram.com/kulturbussen_filmrullen/

Birka folkhögskola @birkafolkhogskola
https://www.instagram.com/birkafolkhogskola/

Bäckedals folkhögskola @backedalsfolkhogskola
https://www.instagram.com/backedalsfolkhogskola/

Twitter

Region Jämtland Härjedalen
@regionjh

Energikontoret
@energikontorjh

Bäckedals folkhögskola
@backedal

Linked in
YouTube

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se