Region Jämtland Härjedalen i sociala medier

Kommentarsregler i Region Jämtland Härjedalens sociala medier hittar du här.

Region Jämtland Härjedalen
Facebook: https://www.facebook.com/regionjh/
Instagram: @regionjamtlandharjedalen
Linkedin: Region Jämtland Härjedalen
Youtube: https://www.youtube.com/regionjamtlandharjedalen

Region Jämtland Härjedalen - Jobba hos oss
https://www.facebook.com/regionjhjobb/

Jïemhten Herjedaelien Dajve - samisk förvaltningsmyndighet https://www.facebook.com/jiemhtenherjedaelien/

Regional utveckling

Regional utveckling
https://www.facebook.com/regionalutveckling/

Länstrafiken Jämtland Härjedalen
Facebook: www.facebook.com/ltr.se
Instagram: @lanstrafikenjamtland

Energikontoret
Facebook: https://www.facebook.com/energiradjamtlandharjedalen/
Linkedin: Energikontoret

Hälso- och sjukvård

Akutmottagningen Östersunds sjukhus
Instagram: @akutenostersund

Ambulansen Jämtland Härjedalen
Instagram: @ambulansenjamtlandharjedalen

Barnavdelningen Östersunds sjukhus
Instagram: @barnavdelningenosd

BB, gyn och förlossningen Östersunds sjukhus
Instagram: @bbostersund

Hjärtenheten Östersunds sjukhus
Instagram: @hjartenhetenostersund

Intensivvårdsavdelningen Östersunds sjukhus
Instagram: @ivaostersund

Kliniskt träningscentrum, KTC
Instagram: @ktc_regionjamtlandharjedalen

Medicinenheten Östersunds sjukhus
Instagram: @medicinenheten

Neonatalavdelningen Östersunds sjukhus
Instagram: @neonatalostersund

Neuro- och strokeeneheten, Östersunds sjukhus
Instagram: @neurostrokeenhetenostersund

Område kirurgi Östersunds sjukhus
Instagram: @kirurgenostersund

Ungdomsmottagningar Jämtland Härjedalen
Facebook: https://www.facebook.com/Ungdomsmottagningarjh/

Nationellt center för Rett syndrom och närliggande diagnoser
Facebook: https://www.facebook.com/nationelltcenter/

Hälsocentraler

Backe hälsocentral
Facebook: https://www.facebook.com/backehc/

Brunflo hälsocentral
Facebook: https://www.facebook.com/Brunflo-H%C3%A4lsocentral-168062487174413/

Funäsdalens hälsocentral
Facebook: www.facebook.com/funasdalenshalsocentral

Hallens hälsocentral
Facebook: www.facebook.com/hallenshalsocentral

Hammarstrands hälsocentral
Facebook: https://www.facebook.com/hammarstrandhc

Järpens hälsocentral
Facebook: www.facebook.com/jarpenshalsocentral

Krokoms hälsocentral
Facebook: www.facebook.com/krokomshc

Lugnviks hälsocentral
Facebook: www.facebook.com/lugnvikshalsocentral

Närvårdsavdelningen Strömsund
Instagram: @navastromsund

Myrvikens hälsocentral
Facebook: www.facebook.com/myrvikenshalsocentral

Stuguns hälsocentral
Facebook: https://www.facebook.com/stugunhc

Strömsunds hälsocentral
Instagram: @stromsundshalsocentral

Svegs hälsocentral
Facebook: www.facebook.com/svegshalsocentral
Instagram: @svegshalsocentral

Zätagränds hälsocentral
Facebook: www.facebook.com/zatagrandshalsocentral
Instagram: @zatagrandshalsocentral

Åre hälsocentral
Facebook: www.facebook.com/arehalsocentral

Folkhögskolor

Birka folkhögskola
Facebook: https://www.facebook.com/Birkafolkhogskola/
Instagram: @birkafolkhogskola

Bäckedals folkhögskola
Facebook: https://www.facebook.com/backedal/
Instagram: @backedalsfolkhogskola

Projekt och andra verksamheter

E-hälsocentrum
Facebook: https://www.facebook.com/ehalsocentrum/
Linkedin: E-hälsocentrum

Vältel
Facebook: https://www.facebook.com/ValTelMittnorden/
Linkedin: Vältel

SMICE
https://www.facebook.com/beSMICE

En attraktiv region – Ta Steget
https://www.facebook.com/tastegetjh
Instagram: @tasteget_jamtlandharjedalen
Linkedin: Ta steget