Ledningssystem Region Jämtland Härjedalen

Ledningssystem Region Jämtland Härjedalen Ledning och styrning Medarbetare Verksamhetsplanering / Uppföljning Stöd, service och samverkan Hälso- och sjukvård Regional utveckling Resultat

Innehållsförteckning. Placera muspekaren över önskat block för att se innehåll, klicka för att komma vidare.

Här finner du Region Jämtland Härjedalens samtliga styrande dokument som rutiner, riktlinjer, arbetsbeskrivningar m.m. kategoriserade i 6 undergrupper.


På grund av ett fel visas inte kopplingar till vårt ärendehanteringssystem för tillfället men en lista med direktlänkar till dessa ärendedokument hittar du inom varje dokumentkategori.

Vad är Region Jämtland Härjedalens Ledningssystem?