Kunskapsnätverk för samisk hälsa

Man som fiskar

Foto: Carl Johan Utsi

Region Jämtland Härjedalen ingår i ett projekt som heter Kunskapsnätverk för samisk hälsa. Målet är att tillvarata samisk kompetens och öka tillgången på språk- och kulturanpassade hälso-och sjukvårdstjänster.

Det är Socialdepartemenet som finansierar projektet, där också Region Norrbotten, Landstinget Dalarna och Västerbottens läns landsting ingår. Västerbottens läns landsting är projektägare. I projektets styrgrupp finns  företrädare för Sametinget och flera samiska organisationer.

Projektet har fyra delmål:

  • att etablera samisk hälsa på agendan
  • att etablera samiska personalnätverk som tillvaratar samisk språk- och kulturkompetens
  • att konkretisera formerna för ett kunskapsnätverk samt ett eventuellt framtida kunskapscentrum för samisk hälsa
  • att utveckla vårdtjänster och ta fram en gemensam strategi för samisk hälsa

Medborgardialog är en prioriterad metod för hela projektet. 

Projektet inleddes under hösten 2017 och kommer att pågå till december 2019. Läs gärna mer i i informationsmaterialet till höger eller i projektansökan.

Sedan tidigare har Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten och Västerbottens läns landsting enats om en gemensam överenskommelse - Att samverka och handla för psykisk hälsa i Sápmi - som finns i högerspalt.

 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214