Kunskapsnätverk för samisk hälsa

Region Jämtland Härjedalen ingår i ett projekt som heter Kunskapsnätverk för samisk hälsa. Målet är att tillvarata samisk kompetens och utveckla vården utifrån ett samiskt perspektiv.

Det är Socialdepartemenet som finansierar projektet, där också Region Norrbotten och Västerbottens läns landsting ingår. Västerbottens läns landsting är projektägare. I projektets styrgrupp finns också företrädare för Sametinget och flera samiska organisationer.

Projektet har fem delmål:

  • att etablera samisk hälsa på agendan
  • att etablera samiska personalnätverk som tillvaratar samisk språk- och kulturkompetens
  • att utveckla vårdtjänster som utgår från, eller involverar, samiska perspektiv
  • att konkretisera formerna för ett eventuellt framtida kunskapscentrum för samisk hälsa
  • att ta fram en gemensam strategi för samisk hälsa

Projektet inleddes under hösten 2017 och kommer att pågå till december 2019. Läs gärna mer i projektansökan.

Sedan tidigare har Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten och Västerbottens läns landsting enats om en gemensam överenskommelse för psykisk hälsa i Saepmie.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)