Bild på renskötare Foto: Scandinav Bildbyrå/Magnus Ström

Buerie båeteme! Välkommen!

Region Jämtland Härjedalen är en samisk förvaltningsmyndighet i södra delen av Saepmie samernas land. Här kan du läsa mer om vad det innebär och hur vi arbetar med samiska frågor. Även du som tillhör någon av Sveriges övriga nationella minoriteter har särskilda rättigheter, som du kan läsa mer om här.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se