Arvoden, kurs/konferens, hotell och resor

Här presenteras regler och rutiner för arvoden, deltagande på kurser/konferenser, hotellbokningar och resebokningar.

Arvoden

Arvodesblanketten ska användas vid samtliga sammanträden och aktiviteter.

Arvodesblanketten ska fyllas i för att ersättning ska kunna utbetalas för sammanträden och andra aktiviteter inom det politiska uppdraget. Tänk på att du som förtroendevald själv är ansvarig för att de uppgifter du lämnar är korrekta.

Tips!

  • Du kan ange flera sammanträden/aktiviteter på samma blankett.
  • Var tydlig med vad sammanträdet/aktiviteten avser och vilket organ det gäller.
  • Bifoga originalkvitto (t.ex. för parkering).
  • Egna dagar ska attesteras av politisk sekreterare.

Deltagande på kurs/konferens

Ansökan om deltagande på kurs/konferens lämnas för beslut till ordförande/vice ordförande i regionstyrelsen respektive regionala utvecklingsnämnden. Delegationsbeslutet ska redovisas till nämnd där beslutet är fattat.

Delegationsbeslut för kurs/konferens regionstyrelsen (majoritet) Word, 39.5 kB.

Delegationsbeslut för kurs/konferens regionstyrelsen (opposition) Word, 39.6 kB.

Delegationsbeslut för kurs/konferens regionala utvecklingsnämnden (majoritet) Word, 37 kB.

Delegationsbeslut för kurs/konferens regionala utvecklingsnämnden (opposition) Word, 36.7 kB.

Delegationsbeslut för kurs/konferens hälso- och sjukvårdsnämnden (majoritet) Word, 39.6 kB.

Delegationsbeslut för kurs/konferens hälso- och sjukvårdsnämnden (opposition) Word, 36.5 kB.

Hotellbokningar

Hotellvistelser i samband med sammanträden i Region Jämtland Härjedalens regi bokas direkt av den förtroendevalde själv utifrån den hotellbokningsrutin som finns. Det är viktigt att uppge rätt referens (se referenser nedan). Är hotellvistelsen kopplad till annat uppdrag än i regionfullmäktige, regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden eller regionala utvecklingsnämnden är det bra att meddela sekreteraren detta. Hotellvistelse ska endast ske om den förtroendevalde har längre än 50 km mellan bostad och förrättningsställe.

Hotellbokningsrutin Pdf, 135 kB.

Resor utanför länet

Resor utanför länet ska bokas via Region Jämtland Härjedalens upphandlade resebyrå Big Travel. Förtroendevald bokar själv sin resa. Se till att uppge rätt referens och skicka även en kopia av bokningsbekräftelsen till sekreteraren. Ange samtidigt vad resan avser och bifoga gärna ett program eller en inbjudan. Dessa underlag krävs när fakturan sedan ska betalas. Regler för resor finns att läsa i "Regler för resor för förtroendevalda och anställda".

Reger för resor för förtroendevalda och anställda

Big Travel
Tfn: 063-57 09 00
E-post: jll@bigtravel.se

Referenser som ska användas:

  • För resor kopplade till uppdrag inom Regionfullmäktige: 401800
  • För resor kopplade till uppdrag inom Regionstyrelsen: 401801
  • För resor kopplade till uppdrag inom Regionala utvecklingsnämnden: 401802
  • För resor kopplade till uppdrag inom Hälso- och sjukvårdsnämnden: 401803

Vid eventuella frågor kontakta samordningskansliet, Jessica Hådell 063-14 76 76.