Arvoden, kurs/konferens, hotell och resor

Här presenteras regler och rutiner för arvoden, deltagande på kurser/konferenser, hotellbokningar och resebokningar.

Arvoden

Arvodesblanketten ska användas vid samtliga sammanträden och aktiviteter.

Arvodesblanketten ska fyllas i för att ersättning ska kunna utbetalas för sammanträden och andra aktiviteter inom det politiska uppdraget. Tänk på att du som förtroendevald själv är ansvarig för att de uppgifter du lämnar är korrekta.

Tips!

  • Du kan ange flera sammanträden/aktiviteter på samma blankett.
  • Var tydlig med vad sammanträdet/aktiviteten avser och vilket organ det gäller.
  • Bifoga originalkvitto (t.ex. för parkering).
  • Egna dagar ska attesteras av politisk sekreterare.

Deltagande på kurs/konferens

Ansökan om deltagande på kurs/konferens lämnas för beslut till ordförande i regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden, kollektivtrafiknämnden eller hälso- och sjukvårdsnämnden. Delegationsbeslutet ska redovisas till nämnd där beslutet är fattat.

Mall - Delegationsbeslut för deltagande på kurs/konferens Word, 36.5 kB.

Hotellbokningar

Hotellvistelser i samband med sammanträden i Region Jämtland Härjedalens regi bokas direkt av den förtroendevalde själv utifrån den hotellbokningsrutin som finns. Det är viktigt att uppge rätt referens (se referenser nedan). Är hotellvistelsen kopplad till annat uppdrag än i regionfullmäktige, regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, kollektivtrafiknämnden eller regionala utvecklingsnämnden är det bra att meddela sekreteraren detta. Hotellvistelse ska endast ske om den förtroendevalde har längre än 50 km mellan bostad och förrättningsställe.

Hotellbokningsrutin Pdf, 135 kB, öppnas i nytt fönster.

Resor utanför länet

Resor utanför länet ska bokas via Region Jämtland Härjedalens upphandlade resebyrå Big Travel. Förtroendevald bokar själv sin resa. Se till att uppge rätt referens och skicka även en kopia av bokningsbekräftelsen till sekreteraren. Ange samtidigt vad resan avser och bifoga gärna ett program eller en inbjudan. Dessa underlag krävs när fakturan sedan ska betalas. Regler för resor finns att läsa i "Regler för resor för förtroendevalda och anställda".

Reger för resor för förtroendevalda och anställda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Big Travel
Tfn: 063-57 09 00
För att boka resa använder du Big Travels bokningsbegäran via denna länk BIG Travel Länk till annan webbplats.

Efter ifylld begäran återkommer Big Travel med förslag på resa.

Referenser som ska användas:

  • För resor kopplade till uppdrag inom Regionfullmäktige: 401800
  • För resor kopplade till uppdrag inom Regionstyrelsen: 401801
  • För resor kopplade till uppdrag inom Regionala utvecklingsnämnden: 401802
  • För resor kopplade till uppdrag inom Hälso- och sjukvårdsnämnden: 401803
  • För resor kopplade till uppdrag inom Kollektivtrafiknämnden: 401804

Vid eventuella frågor kontakta samordningskansliet, Jessica Hådell 063-14 76 76.