Händelse: Bristfällig handläggning av höftfraktur

Anmälningsdatum: 2019-12-11
Diarienummer: HSN/992/2019
Anmälningsansvarig: Karin Strandberg Nöjd
Beslut från IVO:

Patient med misstänkt höftfraktur som drabbas av allvarlig cirkulatorisk påverkan (pre-chock) till följd av uteblivna medicinska åtgärder inför lång transport till sjukhus. Patientens tillstånd vid ankomst till sjukhus kräver intensivvård innan operation av höftfraktur kan genomföras och den totala vårdtiden blir förlängd.

Bakomliggande orsaker till händelsen är bland annat brister i rutiner för omhändertagande och bristande kunskap om rutiner för handläggning av misstänkt höftfraktur och prioritering av transportnivå. Arbete med implementering av rutiner, teamträning med utbildningsinsatser har påbörjats.