Händelse: Fördröjd behandling av psykos

Anmälningsdatum: 2017-08-31
Diarienummer: RS/1215/2017
Anmälningsansvarig: Karin Strandberg Nöjd
Beslut från IVO: 2017-09-07

Patient med tidigare psykossjukdom som försämras under pågående behandling, kontroll avseende nivå av medicin i blodet görs men i avvaktan på svar avlider patienten i en olyckshändelse. Nivån av medicin i blodet visar sig vara låg och det kan inte uteslutas att underbehandling av psykossjukdomen bidragit till dödsfallet.

Internutredning är genomförd.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214