Andreas – här kan jag fortsätta att utvecklas

PSYKOLOG

– I mitt yrke i dag känner jag att jag kan bidra på två håll, dels för att jag jobbar som psykolog, dels så kan jag jobba med utbildning, handledning och föreläsning för studenter.

Vården behöver utveckling och utveckling förutsätter forskning och därför vill Region Jämtland Härjedalen, tillsammans med universiteten, att fler psykologer involveras i klinisk forskning.

– Jag valde för många år sedan att flytta till Östersund och jobbar i dag som legitimerad psykolog på den psykiatriska öppenvården och i mitt jobb har jag nära samverkan med Mittuniversitetet säger Andreas Karlsson.

En stor fördel menar han är just de korta kontaktvägarna mellan Region Jämtland Härjedalen och universitetet.

Här känner jag att jag verkligen kan fortsätta utvecklas och aldrig bli stillastående.

 

17

år har jag bott
i Östersund

8

vetenskapliga publikationer har
jag medverkat i

3

år har jag jobbat här