Jens uppskattar länets rika musik- och kulturliv

SCENOGRAF

– Jag tycker att känslan på Estrad Norr påminner lite om en fri teatergrupp. Alla är väldigt ”multi” och lösningsbenägna. Vi har en stark gruppkänsla och en god stämning. Eftersom vi är en liten arbetsgrupp där var och ens arbetsuppgifter är snudd på unika blir alla en viktig kugge för att det ska fungera. Att vi jobbar mot gemensamma mål är jättetydligt.

Jens Gustavson frilansade som scenograf och attributmakare och hade jobbat på NMDz:s, som låg under dåvarande landstinget, första produktion 1997. Sen dröjde det till 2003 innan han åter tog kontakt efter tips från en kompis som jobbade som inspicient där. Efter det gjorde han flera produktioner på både teatern och musikteatern på det som sedan blev Estrad Norr innan han fick fast anställning 2012.

– Jag är född i södra Sverige men flyttade hit som barn. Eftersom jag kom hit som barn hade jag ju egentligen inget val. Det bästa med Jämtland är att det finns ett otroligt rikt kultur- och musikliv, större än man skulle tro i en så förhållandevis glest befolkad region. Jag är själv ingen sport-eller vintermänniska men jag uppskattar ändå tydliga årstider och sommaren här kan vara fantastisk. Här finns utrymme, inte bara rent fysiskt utan också på ett mer själsligt plan, slår han fast.

Jämtland låter mig hämta andan och sänka garden

Jens Gustavson har i perioder bott på andra ställen, främst när han frilansade, men har alltid återvänt.

– Jag tror att det beror lite på att jag kan sänka garden och tempot här. Hämta andan, vara mig själv lite mer. Visst har det sina sidor att bo så här lite ”off”. Men fördelarna överväger.

800

böcker i bokhyllan

1

dammig cykel i sin ägo

60

uppdrag hittills
som scenograf

Text: Lena Manneby Foto: Anna Wilhelmsson/Estrad Norr