Sjuksköterskan Petra Palm i färd med en undersökning

Att rädda liv är givande

Vad är det som gör jobbet som sjuksköterska på neuro- och strokeenheten på Östersunds sjukhus så speciellt och varför trivs de som arbetar här så bra? Petra, sjuksköterska, delar med sig av sitt perspektiv.

– Det som gör det extra intressant att arbeta som sjuksköterska på neuro- och strokeenheten har bland annat har att göra med ett arbetsmoment vi kallar för Rädda hjärnan, och att ingen dag är den andra lik. Att tillsammans med sina kollegor hjälpa människor i nödsituationer känns meningsfullt, säger Petra.

På neuro- och strokeenheten i Östersund arbetar sjuksköterskor, läkare, undersköterskor och andra yrkeskategorier dagligen för att ta hand om patienter med varierande typer av symtom och neurologiska besvär.

Här finns också en avsatt sjuksköterska som bär ett Rädda hjärnan-larm dygnet runt. Larmet kommer direkt från ambulansen när den är på väg in med en patient med misstänkt stroke. Sjuksköterskan larmar i sin tur övriga enheter inom vårdkedjan, och tillsammans möts man upp för att ta emot patienten. Ambitionen är att på kortast möjliga tid från symtomdebut ge blodförtunnande behandling, alternativt ta beslut om vidare transport till Umeå för avlägsnande av blodpropp. Varje minut räknas.

– Jag sökte mig hit just för att arbeta nära det akuta, där jag får göra stor skillnad. Att rädda liv och ta hand om en patient som är svårt sjuk är väldigt givande, det är det som gör att man fortsätter varje dag, säger Petra.

Petra började sin karriär som sjuksköterska på avdelningen efter att hon haft sin praktik här, något som inte är en helt ovanlig väg in i arbetslivet efter studierna.

– Jag insåg snabbt under min praktik här att jag trivdes väldigt bra. Här fick jag lära mig något nytt varje dag och det gör jag fortfarande. Man vet aldrig vad dagen ger, säger Petra.

Petra Palm från Neurologi och strokeenheten Östersunds sjukhus - porträttfoto

Vidareutbildning för professionell utveckling

Utöver de varierade arbetsuppgifterna och det väsentliga samarbetet inom teamet är även utvecklingen central på neuro- och strokeenheten.

– Alla som börjar hos oss får genomgå en strokekompetensutbildning. Den syftar till att ge förståelse, färdigheter samt rätt värderingsförmåga, något som är nödvändigt för att kunna ta hand om patienter inom olika delar av strokevårdkedjan, förklarar Petra.

De många utbildningarna på avdelningen ger personalen chans till personlig såväl som professionell utveckling. Petra har även en handledarutbildning och handleder nya kollegor och studenter som börjar på enheten.

– Personalstyrkan här har en hög kompetens vilket också bidrar till att jag trivs, där är utbildningarna en bidragande faktor, säger Petra.

Kollegorna avgörande

Patientgruppen, de varierande arbetsuppgifterna och den höga kompetensen är viktiga för Petra. Utöver detta är det kollegorna och den goda sammanhållningen på avdelningen som är avgörande

– Arbetsmiljön här är väldigt varm, vi tar hand om varandra och ser till att alla mår bra. Ingen fråga är dum, här hjälps vi åt, säger Petra

Neuro- och strokeenheten

På neuro- och strokeenheten är samarbetet mellan kollegor och olika yrkeskategorier centralt. Hos oss finns en enhetskoordinator som ser till att det vardagliga arbetet struktureras genom att svara på inkommande samtal, avlasta det administrativa arbetet och fungera som ett tryggt stöd när man behöver fråga om något.

Vi jobbar även mycket med tekniska hjälpmedel i form av till exempel NOVA-surfplattor som används för att läsa och registrera journalinformation, göra beställningar, ta del av provsvar och skapa sig en tydlig överblick av patientläget på avdelningen.

X

Lorem ipsum

X

Lorem ipsum

X

Lorem ipsum

Foto: Göran Strand