Vårdpersonal från Neurologi och strokeenheten Östersunds sjukhus

När jag kom hit kände jag direkt att jag ville stanna

På neuro- och strokeenheten på Östersunds sjukhus arbetar undersköterskan Zara och hennes kollegor dagligen för att rädda liv. Tillsammans med sjuksköterskor, läkare och andra yrkeskategorier tar de hand om patienter med varierande typer av symtom och neurologiska besvär. Zara har flera års erfarenhet som undersköterska, men när hon kom till den här avdelningen visste hon att hon ville stanna.

– När man jobbar här känner man sig viktig, man är en del av någonting. Det gör mig stolt, säger Zara.

För Zara och hennes kollegor är det ett stimulerande arbete. Hon trivs på avdelningen just av den anledning att hon har livsavgörande arbetsuppgifter, men också mycket tack vare sina kollegor.

– Jag gillar att arbeta tillsammans med mina kollegor lika mycket som jag uppskattar att gå och ta en kaffe med dem i fikarummet, säger Zara.

Som undersköterska på neuro- och strokeenheten kan man ha många olika bakgrunder. Kanske har man arbetat på ett annat sjukhus, en hälsocentral eller inom äldreomsorgen. För Zara har det alltid känts självklart att hon skulle bli undersköterska eftersom hennes mamma arbetat som det.

– Jag har arbetat som undersköterska på flera ställen, men när jag kom till den här avdelningen kändes det som en plats jag ville stanna på. Här får jag lära mig väldigt mycket, ingen dag är den andra lik och jag får ta egna initiativ, säger Zara.

Utveckling och utbildningar en del av arbetet

Vidareutbildningen är en viktig del av jobbet på neuro- och strokeenheten. Alla som börjar här får ta del av en strokekompetensutbildning. Den syftar till att ge förståelse, färdigheter samt rätt värderingsförmåga, något som är nödvändigt för att kunna ta hand om patienter inom olika delar av strokevårdkedjan. Utbildningen ger rätt förutsättningar samtidigt som den ger personalen möjlighet till utveckling och berikar dem med ny kunskap. För Zaras del har hon även en handledarutbildning, vilket innebär att hon handleder nya kollegor och studenter som börjar jobba på enheten.

– Här finns det tydliga rutiner och förväntningar. Tack vare allt jag lärt mig vet jag vad jag ska göra och jag vet att mitt arbete spelar roll, säger Zara.

Zara från Neurologi och strokeenheten Östersunds sjukhus porträttfoto

Tiden räknas

En undersköterska på neuro- och strokeenheten träffar många olika patienter med en variation av olika neurologiska sjukdomar. Arbetet varierar från dag till dag och ibland är det bråttom, som till exempel när någon kommer in med en misstänkt stroke. Då sätter ett arbetsmoment som kallas Rädda hjärnan i gång och då gäller det att agera snabbt, samarbeta i teamet och följa uppsatta rutiner.

– På den här avdelningen får jag känna mig viktig. Det känns bra att veta att jag kan göra det här jobbet men också att jag kan hjälpa andra människor som är i behov av vård och omsorg, att jag har den kompetensen, säger Zara.

X

Lorem ipsum

X

Lorem ipsum

X

Lorem ipsum

Neuro- och strokeenheten

På neuro- och strokeenheten är samarbetet mellan kollegor och olika yrkeskategorier centralt. Hos oss finns en enhetskoordinator som ser till att det vardagliga arbetet struktureras genom att svara på inkommande samtal, avlasta det administrativa arbetet och fungera som ett tryggt stöd när man behöver fråga om något.

Vi jobbar även mycket med tekniska hjälpmedel i form av till exempel NOVA-surfplattor, som används för att läsa och registrera journalinformation, göra beställningar, ta del av provsvar och skapa sig en tydlig överblick av patientläget på avdelningen.

Foto: Göran Strand