Diagnostik, bedömning och utredning: Från primärvård till komplexa ärenden i specialistpsykiatri.

Datum: 8-9/4 och 6-7/5 och 21-22/5

Lokal:  Tider och lokaler meddelas senare.

Anmälan: Anmälan är stängd

Kursen arrangeras av Region Jämtland Härjedalen i samarbete med Psykologpartners och planeras att ges under sex kursdagar i Östersund våren 2024. Kursens innehåll utgår från kunskaperna som legitimerade psykologer har i sin grundutbildning. Syftet är att bygga på och fördjupa kunskaper kring bedömning, utredning och diagnostik. Förkunskaper är leg psykolog som arbetar med vuxna inom kliniska verksamheter som psykiatri, primärvård, habilitering och företagshälsovård. Kursen är ackrediterad som fördjupningskurs inom: Klinisk vuxenpsykologi, Psykologisk behandling och Neuropsykologi. Kursen kan också godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån bedömning av övriga meriter. Kurskod: AKO562

Inbjudan: Inbjudan - Från primärvård till specialistpsykiatri 2024.pdf (regionjh.se) Pdf, 195.9 kB, öppnas i nytt fönster.