Granskningsrapporter 2018


Grundläggande granskningar avseende verksamhetsåret 2018

Granskning av Regionstyrelsen 2018.

Rev/31/2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Granskning av Regionala utvecklingsnämnden 2018.

Rev/32/2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Granskning av Patientnämnden 2018.

Rev/33/2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Granskning av Vårdvalsnämnden.

Rev/34/2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Granskning av Gemensam nämnd för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter 2018.

Rev/35/2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Granskning av Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner 2018.

Rev/36/2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Granskning av Gemensam nämnd för Närvården Frostviken 2018.

Rev/37/2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Skriv tabellbeskrivning här

Årliga granskningar

Granskning av Produktions-och kapacitetsplanering - Uppföljande granskning.

Rev/13/2018

Granskning av Chefsrollen.

Rev/14/2018

Granskning av Ekonomistyrning inom hälso-och sjukvårdsförvaltningen.

Rev/17/2018

Granskning av benskörhet och fallskador.

Rev/18/2018

Granskning av Resultatförbättrande åtgärder och kontroll av personalökningar.

Rev/19/2018

Granskning av Läkemedel i äldrevården.

Rev/28/2018

Skriv tabellbeskrivning här

Granskningar av räkenskaper och revisionsberättelser

Revisionsberättelse för år 2018.

Rev/5/2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport granskning av Region Jämtland Härjedalen 2018.

Granskning av räkenskaperna 2018.

Revisionsberättelse för Vårdvalsnämnden år 2018.

Rev/34/2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Granskning av Regionens Delårsbokslut per aug. 2018.

Rev/20/2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv tabellbeskrivning här

Granskningar av externa bolag, förbund och stiftelser

Granskning av Landstingsbostäder 2018.

Rev/21/2018

Granskning av Länstrafiken i Jämtlands län AB.

Rev/22/2018

Granskning av Samordningsförbundet i Jämtland 2018 (Samjamt).

Rev/23/2018

Granskning av Stiftelsen Jamtli 2018.

Rev/24/2018

Granskning av Torsta AB 2018.

Rev/25/2018

Granskning av Almi Mitt AB.

Rev/26/2018

Granskning av Norrtåg AB.

Rev/27/2018