Granskningsrapporter 2018


Grundläggande granskningar avseende verksamhetsåret 2018

Granskning av Regionstyrelsen 2018.

Rev/31/2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Granskning av Regionala utvecklingsnämnden 2018.

Rev/32/2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Granskning av Patientnämnden 2018.

Rev/33/2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Granskning av Vårdvalsnämnden.

Rev/34/2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Granskning av Gemensam nämnd för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter 2018.

Rev/35/2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Granskning av Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner 2018.

Rev/36/2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Granskning av Gemensam nämnd för Närvården Frostviken 2018.

Rev/37/2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Skriv tabellbeskrivning här

Årliga granskningar

Granskning av Produktions-och kapacitetsplanering - Uppföljande granskning.

Rev/13/2018

Granskning av Chefsrollen.

Rev/14/2018

Granskning av Ekonomistyrning inom hälso-och sjukvårdsförvaltningen.

Rev/17/2018

Granskning av benskörhet och fallskador.

Rev/18/2018

Granskning av Resultatförbättrande åtgärder och kontroll av personalökningar.

Rev/19/2018

Granskning av Läkemedel i äldrevården.

Rev/28/2018

Skriv tabellbeskrivning här

Granskningar av räkenskaper och revisionsberättelser

Revisionsberättelse för år 2018.

Rev/5/2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport granskning av Region Jämtland Härjedalen 2018. Länk till annan webbplats.

Granskning av räkenskaperna 2018. Länk till annan webbplats.

Revisionsberättelse för Vårdvalsnämnden år 2018. Länk till annan webbplats.

Rev/34/2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Granskning av Regionens Delårsbokslut per aug. 2018.

Rev/20/2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv tabellbeskrivning här

Granskningar av externa bolag, förbund och stiftelser

Granskning av Landstingsbostäder 2018.

Rev/21/2018

Granskning av Länstrafiken i Jämtlands län AB.

Rev/22/2018

Granskning av Samordningsförbundet i Jämtland 2018 (Samjamt).

Rev/23/2018

Granskning av Stiftelsen Jamtli 2018.

Rev/24/2018

Granskning av Torsta AB 2018.

Rev/25/2018

Granskning av Almi Mitt AB.

Rev/26/2018

Granskning av Norrtåg AB.

Rev/27/2018