Granskningsrapporter 2019


Skriv tabellbeskrivning här

Grundläggande granskningar avseende verksamhetsår 2019

Grundläggande granskning av Gemensam nämnd för Närvård Frostviken 2019.

Rev/3/2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gemensam nämnd för samverkan inom drift o service, utveckling samt specialist funktioner 2019.

Rev/6/2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grundläggande granskning av Regionstyrelsen 2019.

Rev/8/2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grundläggande granskning av Regionala utvecklingsnämnden 2019.

Rev/12/2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grundläggande granskning av Patientnämnden 2019.

Rev/13/2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grundläggande granskning av Hälso-och sjukvårdsnämnden 2019.

Rev/14/2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grundläggande granskning av Gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter 2019.

Rev/22/2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Skriv tabellbeskrivning här

Årliga granskningar

Granskning av Psykisk ohälsa.

Rev/6/2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Granskning av IT-stöd avseende Cosmic.

Rev/18/2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Granskning av Utbetalningsprocessen.

Rev/19/2019

Granskning av Tillgänglighet i vården.

Rev/21/2019


Granskning av Ärendehanteringsprocessen.

Rev/23/2019

Granskning av Vårdskador.
Rev/27/2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 


Skriv tabellbeskrivning här

Granskningar av räkenskaper och revisionsberättelser

Revisionsberättelse 2019. Länk till annan webbplats.

Rev/4/2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Granskningsredogörelse 2019 Länk till annan webbplats.

Granskning av Räkenskaper 2019 Länk till annan webbplats.

Granskning av Regionens Delårsrapport per aug. 2019.

Rev/24/2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Skriv tabellbeskrivning här

Granskningar av externa bolag, förbund och stiftelser

Granskning av Landstingsbostäder i Jämtlands län AB 2019.

Rev/9/2019

Granskning av Samordningsförbundet i Jämtlands län 2019.

Rev/10/2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Revisionsberättelse
  • Gransknings PM

Granskning av Torsta AB 2019.

Rev/11/2019

Granskning av Stiftelsen Jamtli 2019.

Rev/15/2019

Granskning av Länstrafiken i Jämtlands län AB 2019.

Rev/16/2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Revisionsrapport
  • Gransknings PM

Granskning av ALMI MITT AB 2019.

Rev/17/2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Norrtåg AB

  • Revisionsrapport
  • Gransknings PM

Norra sjukvårdsregionförbundet.

RS/325/2020