Granskningsrapporter 2023


Skriv tabellbeskrivning här

Grundläggande granskningar avseende verksamhetsår 2023

Granskning av Regionstyrelsen 2023

REV/11/2023

Granskning av Hälso- och sjukvårdsnämnden 2023

REV/12/2023

Granskning av Regionala utvecklingsnämnden 2023

REV/13/2023

Granskning av Patientnämnden

REV/10/2023

Granskning av Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner 2023.

REV/33/2023

Granskning av Gemensam nämnd för samordad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel

REV/34/2023

Granskning av Gemensam nämnd för Närvård Frostviken 2023

REV/35/2023

Granskning av Kollektivtrafiknämnden

REV/14/2023

Skriv tabellbeskrivning här

Årliga granskningar

Granskning av arbetsmiljöarbetet

REV/5/2023


Granskning av kvalitet i vårdstatistik

REV/4/2023

Granskning av tillgängligheten till vuxentandvården

REV/3/2023


Granskning av IT-säkerhet - Uppföljande

REV/6/2023 (Pågår)


  • Rapportsammandrag
  • Skrivelse
  • Svar
  • Rapport

Granskning av samverkan gällande barn och unga med psykisk ohälsa - Uppföljande. REV/24/2023

 

Granskning av Ekonomistyrning med fokus på ledning och styrning inom Region Jämrland Härjedalen. REV/26/2023.

 

Granskning av läkemedelshantering för äldre. REV/23/2023.

 

 

 

Skriv tabellbeskrivning här

Granskningar av räkenskaper och revisionsberättelser

Granskning av Region Jämtland Härjedalens Årsredovisning 2023

Revisorernas redogörelse för år 2023 Pdf, 10.5 MB.

Revisionsberättelse för år 2023 Pdf, 6 MB.

Delårsbokslut för år 2023

REV/25/2023Skriv tabellbeskrivning här

Granskningar av externa bolag, förbund och stiftelser

Granskning av ALMI MITT AB 2023

REV/20/2023Granskning av AB Transitio

 

  • Granskningsrapport
  • Gransknings PM

Granskning av Landstingsbostäder AB 2023

REV/18/2023


Granskning av Torsta AB 2023

REV/17/2023


Granskning av Norrtåg AB 2023

REV/22/2023

 

  • Granskningsrapport
  • Gransknings PM
  • Missiv

Granskning av Stiftelsen Jamtli i Jämtlands län 2023

REV/16/2023

 

Granskning av Samordningsförbundet i Jämtlands län 2023

REV/15/2023

 

Granskning av Norra sjukvårdsregionförbundet

REV/21/2023

 

Gransknings PM Pdf, 355.4 kB.

Revisionsberättelse Pdf, 305.5 kB.

Årsbokslut Pdf, 393.8 kB.