Granskningsrapporter 2020


Skriv tabellbeskrivning här

Grundläggande granskningar avseende verksamhetsår 2020

Granskning av Regionstyrelsen 2020

REV/30/2020

Granskning av Regionala utvecklingsnämnden 2020

REV/33/2020

Granskning av Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020

REV/31/2020

Granskning av Patientnämnden 2020

REV/32/2020

Granskning av av Gemensamm nämnd för upphandling,lagerhållning o distribution av sjukvårdsprodukter 2020

REV/34/2020

Granskning av Gemensam nämnd för samverkan inom drift o service, utveckling samt specialistfunktioner 2020

REV/35/2020

Granskning av Gemensam nämnd för Närvård i Frostviken 2020

REV/26/2020


Skriv tabellbeskrivning här

Årliga granskningar

Granskning av Ekonomistyrning och resultatförbättrande åtgärder.

Rev/11/2020

Granskning av Hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda politiker.
Rev/12/2020

Granskning av Regionvårdsfakturor.
Rev13/2020

Granskning av Internkontroll.
Rev/14/2020

Grasnkning av Målstyrning

REV/16/2020

 • Rapportsammandrag
 • Skrivelse
 • Svar
 • Rapport

Granskning av Upphandling och avtalstrohet

REV/17/2020

Granskning av Bokslutsprocess

REV/18/2020

Granskning av Tillgängligheten till specialisttandvården

REV/19/2020

Granskning av behandling av patienter med långvarig smärta

REV/38/2020

 • Rapportsammandrag
 • Skrivelse
 • Svar
 • Rapport

Granskning av IT-säkerhet

REV/39/2020

 • Rapportsammandrag
 • Skrivelse
 • Svar
 • RapportSkriv tabellbeskrivning här

Granskningar av räkenskaper och revisionsberättelser

Granskning av Räkenskaper

REV/3/2021

Granskingsredogörelse

REV/3/2021

Revisionsberättelse 2020

REV/3/2021
Skriv tabellbeskrivning här

Granskningar av externa bolag, förbund och stiftelser

Granskning av ALMI MITT AB

REV/22/2020

 • Rapport

Granskning av Länstrafiken AB 2020

REV/23/2020

 • Rapport

Granskning av Landstingsbostäder 2020

REV/24/2020

 • Rapport

Granskning av Torsta AB

REV/25/2020

 • Rapport

Granskning av Norrtåg AB

REV/26/2020

 • Rapport

Grasnkning av Stiftelsen Jamtli i Jämtlands län 2020

REV/27/200

 • Rapport

Granskning av Samordningsförbundet i Jämtlands län 2020

REV/28/2020

 • Rapport

Granskning av Norra sjukvårdsregionförbundet - NRF 2020

REV/29/2020

 • Rapport