Revisionskontoret

Revisorerna skall biträdas av sakkunniga 
Vi förtroendevalda revisorer och lekmannarevisorer behöver sakkunniga till vår hjälp vid planering och genomförande av revisionsverksamheten.

Kommunallagen föreskriver också att sakkunniga som vi själva väljer skall biträda oss i den omfattning som behövs.

Vårt eget revisionskontor med anställda yrkesrevisorer, tillgodoser i första hand behovet av sakkunniga. De biträder oss också med administrativ service för vårt uppdrag. Vid behov anlitar vi även andra experter t ex jurister, läkare, ADB-konsulter etc.

Rätt till upplysningar

Våra sakkunniga har samma rätt att ta del av uppgifter och få upplysningar om regionens respektive regionföretagens verksamhet som vi själva.

Revisionskontoret

Revisionsdirektör Leif Gabrielsson. Foto: Andreas Larsson

Klicka för högupplöst foto.

Leif Gabrielsson
Revisionsdirektör

Jan-Olov Undvall. Certifierad kommunal revisor

Jan-Olov Undvall
Certifierad kommunal revisor

Anneth Nyqvist
certifierad kommunal revisor

Carina Hemmingsson. Kval. administratör

Carina Hemmingsson
Kval. administratör