Revisionskontoret

Revisorerna skall biträdas av sakkunniga 
Vi förtroendevalda revisorer och lekmannarevisorer behöver sakkunniga till vår hjälp vid planering och genomförande av revisionsverksamheten.

Kommunallagen föreskriver också att sakkunniga som vi själva väljer skall biträda oss i den omfattning som behövs.

Vårt eget revisionskontor med anställda yrkesrevisorer, tillgodoser i första hand behovet av sakkunniga. De biträder oss också med administrativ service för vårt uppdrag. Vid behov anlitar vi även andra experter t ex jurister, läkare, ADB-konsulter etc.

Rätt till upplysningar

Våra sakkunniga har samma rätt att ta del av uppgifter och få upplysningar om regionens respektive regionföretagens verksamhet som vi själva.

Revisionskontoret

Revisionsdirektör Leif Gabrielsson. Foto: Andreas Larsson

Klicka för högupplöst foto.

Leif Gabrielsson
Revisionsdirektör

Ulf Rubensson. Certifierad kommunal revisor

Ulf Rubensson
Certifierad kommunal revisor

Jan-Olov Undvall. Certifierad kommunal revisor

Jan-Olov Undvall
Certifierad kommunal revisor

Carina Hemmingsson. Kval. administratör

Carina Hemmingsson
Kval. administratör

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214