Regionens Revisorer 2019-2022

Ledamot Viveca Asproth (s) - Region JämtlandHärjedalens revisorer 2015-2018

Ordförande
Viveca Asprot (s)

Vice ordförande Bernt Söderman (c) - Region JämtlandHärjedalens revisorer 2015-2018

Vice ordförande
Bernt Söderman (c)

Ledamot Christer Jonsson (sd) - Region JämtlandHärjedalens revisorer 2015-2018

Ledamot
Christer Jonsson (sd)

David Bell (mp)

Ledamot
David Bell (mp)

Ledamot Finn Cromberger (fp) - Region JämtlandHärjedalens revisorer 2015-2018

Ledamot
Finn Cromberger (l)

Ledamot Gustav Onilsgård (v) - Region JämtlandHärjedalens revisorer 2015-2018

Ledamot
Gustav Onilsgård (v)

Jan Rönngren (m)

Ledamot
Jan Rönngren (m)

Ledamot Lars-Olof Eliasson (kd) - Region JämtlandHärjedalens revisorer 2015-2018

Ledamot
Lars-Olof Eliasson (kd)