Regionens Revisorer 2019-2022

Ledamot Viveca Asproth (s) - Region JämtlandHärjedalens revisorer 2015-2018

Ordförande
Viveca Asprot

Ann-Sofie Karlsson

Vice ordförande
Bernt Söderman

Ledamot Ann-Sofie Karlsson (MP)

Ledamot
Ann-Sofie Karlsson

Ledamot Ann-Sofie Karlsson

Ledamot
Finn Cromberger

Ledamot
Vakant

Jan Rönngren (m)

Ledamot
Jan Rönngren

Ledamot Lars-Olof Eliasson (kd) - Region JämtlandHärjedalens revisorer 2015-2018

Ledamot
Lars-Olof Eliasson

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se