Regionens Revisorer 2019-2022

Ledamot Viveca Asproth (s) - Region JämtlandHärjedalens revisorer 2015-2018

Ordförande
Viveca Asprot (s)

Vice ordförande Bernt Söderman (c) - Region JämtlandHärjedalens revisorer 2015-2018

Vice ordförande
Bernt Söderman (c)

Ledamot Christer Jonsson (sd) - Region JämtlandHärjedalens revisorer 2015-2018

Ledamot
Christer Jonsson (sd)

David Bell (mp)

Ledamot
David Bell (mp)

Ledamot Finn Cromberger (fp) - Region JämtlandHärjedalens revisorer 2015-2018

Ledamot
Finn Cromberger (l)

Ledamot Gustav Onilsgård (v) - Region JämtlandHärjedalens revisorer 2015-2018

Ledamot
Gustav Onilsgård (v)

Jan Rönngren (m)

Ledamot
Jan Rönngren (m)

Ledamot Lars-Olof Eliasson (kd) - Region JämtlandHärjedalens revisorer 2015-2018

Ledamot
Lars-Olof Eliasson (kd)

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214