Regionens Revisorer 2019-2022

Ledamot Viveca Asproth (s) - Region JämtlandHärjedalens revisorer 2015-2018

Ordförande
Viveca Asprot

Vice ordförande Bernt Söderman (c) - Region JämtlandHärjedalens revisorer 2015-2018

Vice ordförande
Bernt Söderman

David Bell (mp)

Ledamot
Ann-Sofie Karlsson

Ledamot Finn Cromberger (fp) - Region JämtlandHärjedalens revisorer 2015-2018

Ledamot
Finn Cromberger

Ledamot Gustav Onilsgård (v) - Region JämtlandHärjedalens revisorer 2015-2018

Ledamot
Gustav Onilsgård

Jan Rönngren (m)

Ledamot
Jan Rönngren

Ledamot Lars-Olof Eliasson (kd) - Region JämtlandHärjedalens revisorer 2015-2018

Ledamot
Lars-Olof Eliasson