Cancer- och omvårdnads fonden

Jämtlands läns cancer- och omvårdnadsfond är en extern bidragsgivare för anställda verksamma i vården i Region Jämtland Härjedalen.

Fondens mål är att stödja och utveckla vård och forskning särskilt för cancer och omvårdnad vid cancer och smärta. Stipendier kan sökas för t. ex. etikansökan, forskning, vidareutbildning, kurser och för att täcka kostnader i samband med uppsatsskrivande. Du måste arbeta minst 25% med patienter för att få stipendium.

Fonden finansieras via privata donationer och gåvor. Sedan starten 1991 har nu Jämtlands läns cancer- och omvårdnads fond delat ut mer än 18 miljoner kronor och är därmed en viktig bidragsgivare till forskning i Region Jämtland och Härjedalen.

Datum

För officiella ansökningstillfällen hänvisas du till fondens hemsida.

Från år 2019 är det 4 fasta ansökningstillfällen, 15 januari, 15 april, 15 augusti och 15 november. Du kommer ej längre kunna få din ansökan behandlad mellan dessa tillfällen. Se i övrigt vår nya hemsida med en digital ansökningsblankett,dvs den gamla pappersansökan får ej längre användas.

Din ansökan kommer att bedömas av två personer i styrelsen och tagas upp vid nästkommande möte.Denna nyordning för att få en rättvis bedömning och säkra fondens fortlevnad med ny organisation. Se i övrigt hemsidan: www.jamtlandscancerfond.se

Ansökan

Mer information samt ansökningsanvisningar finns på fondens hemsida och du kan maila frågor till fondens ordförande Mats Nilsson eller till någon annan i styrelsen om frågor rörandes din ansökan.