AT hos oss

Vi erbjuder:

  • 1 veckas introduktion och ytterligare 2 dagars undervisning i akutsjukvård inom internmedicin och traumatologi
  • 21 månaders block, se nedan
  • Två huvudhandledare/mentorer under hela AT-tiden för varje AT-grupp. Träffar minst en gång i månaden för att diskutera allmäna frågor t.ex. läkarrollen, besvärliga arbetssituationer, mm.
  • Regelbundna utbildningsdagar 10 ggr/år med kliniska föreläsningar och seminarier
  • Försäkringsmedicinsk utbildning
  • Primärvårdsseminarium 3 dagar med internat under primärvårdsplaceringen
  • Utbildningspott upp till 13 000 kronor

Vi lägger stor vikt på regelbunden utvärdering och återkoppling både under och i slutet på placeringen.

Våra AT-block annonseras på vår hemsida och i AT-guider på webben. Annonsen publiceras ca 3 veckor före sista ansökningsdatum.

Forskar-AT: Upp till fyra forskar-AT-tjänster tillsätts inom den norra sjukvårdsregionen efter bedömning av kompetens och forskningsprogram. Du söker forskar-AT via Västerbottens läns landsting, http://www.vll.se/. Du ombeds då ange önskemål om vid vilket sjukhus i norra sjukvårdsregionen som du vill göra din kliniska tjänstgöring och du är välkommen att önska att göra placeringarna vid Östersunds sjukhus.

Din ansökan ska vara inkommen senast tisdag vecka 40.

Vi tillsätter 24 AT-block per år (21 mån) med tillträde 2019:

25 februari (block nr 1 - 6) 
27 maj (block nr 7 - 12)
26 augusti (block nr 13 - 18)
25 november (block nr 19 - 24)

Blocken innehåller:

3 mån kirurgi,
2 mån ortopedi,
1 mån anestesi,
6 mån internmedicin med möjlighet att göra 5 veckor på barnmedicin,
3 mån psykiatri
6 mån allmänmedicin.

Valfri vecka under kirurgblocket med möjlighet att auskultera inom öron, ögon, gynekologi eller röntgen. Under primärvårdsplaceringen finns möjlighet att auskultera på valfri(a) klinik(er) under sammanlagt 6 dagar.

Tjänstgöringen inom slutenvård görs vid Länssjukhuset i Östersund och allmänmedicindelen inom någon av basenheterna i länet. Möjlighet finns till tjänstgöring antingen i centrala Östersund eller vid någon av våra hälsocentraler i glesbygden upp till 25 mil från staden.

Individuell lönesättning enligt AT-modell vid start, baslön för år 2018 är 31 700 kr. Fast påslag efter 12, 24 och 36 månaders anställning som AT-läkare. I övrigt anställningsvillkor enligt gällande avtal.

Ansökan

Din ansökan ska vara fullständig med personligt brev och cv. Minst två referenspersoner uppges, varav en ska vara nuvarande chef. Bestyrkta kopior på de handlingar du vill åberopa tas med till intervjun.

Vi vill att du motiverar varför du söker AT i Region Jämtland Härjedalen.

Vi tillämpar e-rekrytering. Klicka här för annons och ansökan.

Kvalifikationer

Läkarexamen vid AT-start.

Utländska sökande ska ha tillstånd från Socialstyrelsen att göra AT i Sverige samt ha goda kunskaper i det svenska språket.
Se Socialstyrelsens webbplats, www.socialstyrelsen.se

Meriter som beaktas: Utbildning, arbetslivserfarenhet, forskarmeriter, personlig profil samt bedömning om långsiktig rekrytering, dvs den sökandes intresse av att arbeta kvar i regionen efter erhållen legitimation, tas med i en helhetsbedömning.

Övrigt

Vår målsättning är att rekrytera läkare utifrån ett långsiktigt kompetensförsörjningsperspektiv, dvs att Region Jämtland Härjedalen ska klara sin specialistläkarförsörjning i framtiden.

Region Jämtland Härjedalen medverkar vid anskaffandet av bostad.

Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214