Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden som utses av fullmäktige ska leda hälso- och sjukvården inom regionen.

Nämnden ska även leda folktandvården i regionen, vara utbildningssamordnare inom hälso- och sjukvården och arbeta med frågor om hälso- och sjukvårdsrelaterad folkhälsa inom sitt verksamhetsområde.

Det sitter 13 personer i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har ingen egen förvaltning utan servas av regionstyrelsens förvaltning med regiondirektören som chef.

Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer varje år en verksamhetsplan med en uppföljningsplan. Verksamhetsplanen utgår från den regionplan som regionfullmäktige beslutat om. Planen innehåller framgångsfaktorer som är en markering av vad hälso- och sjukvårdsnämnden bedömer vara viktiga utvecklingsområden att fokusera på det närmaste året för att verkställa det uppdrag och de övergripande mål som regionfullmäktige har beslutat om.