Regionfullmäktige

Fullmäktige är regionens högsta beslutande organ. Här bestäms regionens övergripande mål, hur stor skatten ska vara och hur pengarna ska fördelas mellan regionens olika verksamheter, sjukvård, tandvård, skolor, regional utveckling med mera.

Regionens värderingar och förhållningssätt i olika frågor finns bland annat beskrivna i de policyer som fullmäktige beslutar om. Regionfullmäktige fattar också beslut om en regionplan. Regionplanen innehåller strategiska mål och en plan för vad som ska genomföras de kommande tre åren samt en budget för det närmaste året.

Regionfullmäktige har 55 ledamöter och för varje ledamot finns en ersättare. Under mandatperioden 2022–2026 har sju politiska partier representanter i fullmäktige. Fullmäktige sammanträder fem gånger per år.

Regionfullmäktiges ordförande och vice ordföranden

  • Ordförande: Anders Sundin (S)
  • Förste vice ordförande: Anne Svensson (V)
  • Andre vice ordförande: Maud Herkules (M)

Råd under regionfullmäktige

Pensionärsrådet

Webbsändning från regionfullmäktige

Välkommen till webbsändning från fullmäktige i Region Jämtland Härjedalen.

Meetings Plus är ett verktyg för att på ett enkelt och överskådligt sätt visa möteshandlingar digitalt. Meetings Plus finns både på webben och som app. Se sammanträden och möteshandlingar för regionfullmäktige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du hittar också handlingar och ärenden i regionens webbdiarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där kan du filtrera på organisation och hitta till exempel årsrapporter, månadsrapporter, verksamhetsplaner och reglementen.

Regionfullmäktiges sammanträden är alltid öppna för allmänheten.

Allmänheten, medarbetare och media har då möjlighet att lyssna till debatten och ta del av informationer. Tid och plats finns angivet i kallelsen till respektive sammanträde.

Allmänhetens frågestund

Allmänheten har möjlighet att att ställa frågor vid regionfullmäktiges sammanträden.

Frågorna ska vara skriftliga och undertecknade av frågeställaren och lämnas in minst tre dagar före sammanträdet. Frågan besvaras vid en särskilt angiven tidpunkt under sammanträdet då frågeställaren också har möjllighet att ställa frågan muntligt.

Respektive fullmäktigeledamot eller parti ansvarar för att frågeställaren samt övriga partier i fullmäktige får skriftliga svar vid eller efter sammanträdet.

Frågorna lämnas in till:
Region Jämtland Härjedalen
Box 654
831 27 Östersund

Regionfullmäktige består av 55 ledamöter. För perioden 2023-2026 ser mandatfördelningen ut så här:

Socialdemokraterna: 21 mandat
Centerpartiet: 7 mandat
Moderaterna: 9 mandat
Vänsterpartiet: 4 mandat
Sverigedemokraterna: 7 mandat
Kristdemokraterna: 5 mandat
Liberalerna: 0 mandat
Miljöpartiet: 2 mandat