Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämmden som utses av fullmäktige ska leda hälso- och sjukvården inom regionen,

Nämnden ska även leda folktandvården i regionen, vara utbildningssamordnare inom hälso- och sjukvården och arbeta med frågor om hälso- och sjukvårdsrelaterad folkhälsa inom sitt verksamhetsområde.

Det sitter 13 personer i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har ingen egen förvaltning utan servas av regionstyrelsens förvaltning med regiondirektören som chef.

Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer varje år en verksamhetsplan med en uppföljningsplan. Verksamhetsplanen utgår från den regionplan som regionfullmäktige beslutat om. Planen innehåller framgångsfaktorer som är en markering av vad hälso- och sjukvårdsnämnden bedömer vara viktiga utvecklingsområden att fokusera på det närmaste året för att verkställa det uppdrag och de övergripande mål som regionfullmäktige har beslutat om.

Ordförande och vice ordföranden

Katarina Nyberg Finn (S), Ordförande

Elin Hoffner (V), 1:e vice ordförande

Magnus Rönnerfjäll (C), 2:e vice ordförande

Sammanträden och möteshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträdestider och möteshandlingar Länk till annan webbplats.(MeetingsPlus)

Du hittar också handlingar och ärenden i regionens webbdiarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där kan du filtrera på organisation och hitta till exempel årsrapporter, månadsrapporter, verksamhetsplaner och reglementen.