Patientnämnden

Patientnämnden består av förtroendevalda politiker. Den har fem ledamöter och fem ersättare och sammanträder fem gånger per år.

Ärenden som är av principiellt viktig natur behandlas vid nämndens sammanträden. Nämnden sammanfattar tendenser utifrån de klagomål och synpunkter som inkommit, dessa förs sedan vidare till ledningen för Hälso- och sjukvården.

Patientnämndens ledamöter, liksom tjänstemännen vid kansliet, har tystnadsplikt och arbetar efter samma sekretessregler som personalen i hälso- och sjukvården. Nämnden är inget övervakande organ, har inga disciplinära befogenheter och gör inga medicinska bedömningar.

Ordförande och vice ordförande

Harriet Jorderud (S)

Lise Hjemgaard-Svensson (V)

Inte nöjd med vården?

Om du har frågor, kritik och synpunkter på vården ska du kontakta patientnämndens förvaltning.

Det gäller hälso- och sjukvård samt tandvård som bedrivs av Region Jämtland Härjedalen, länets kommuner och privata vårdgivare som har vårdavtal med Region Jämtland Härjedalen.

Informationsfilm om hur du kan kontakta patientnämnden

Sammanträden och möteshandlingar

Patientnämndens sammanträdestider och möteshandlingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (MeetingsPlus)

Du hittar också handlingar och ärenden i regionens webbdiarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där kan du filtrera på organisation och hitta till exempel årsrapporter, månadsrapporter, verksamhetsplaner och reglementen.