Zefyren

På grund av coronavirusets spridningsrisk är Zefyren helt stängd och lokalerna är låsta fr.o.m. tisdag 17 mars. Hur länge stängningen kommer att pågå beror helt på utvecklingen men vi annonserar här när verksamheten kan startas upp igen.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214