Biobanken

Biobankning

Biobanker bidrar både till dagens och framtidens lösningar inom hälso- och sjukvård och kan liknas vid en tidsmaskin där möjligheten att gå tillbaka i tiden gör att det går att hitta svar på medicinska gåtor. Biobanker och tillgången till provsamlingar gör det möjligt för både vårdpersonal och forskare att bättre förstå sjukdomar och dess uppkomst men också att utveckla läkemedel och nya behandlingar. Utöver patientens egna vård- och behandling behövs biobanker för forskning, för utbildning av vårdpersonal samt till kvalitets- och utvecklingsarbete inom vården.

Biobanken i Region Jämtland Härjedalen

Biobanken i Region Jämtland Härjedalen erbjuder tjänster och kompetent vägledning i biobankning till hälso- och sjukvården, akademin och näringslivet i Jämtland/Härjedalen. Biobanken ger service till regionens verksamheter berörda av biobankslagen och godkänner biobanksansökningar. Den operativa biobanksservicen omfattar även stöd till forskare vid insamling, provhantering, förvaring och utplock samt spårbarhet av biobanksprov.

Biobanken är en del av en nationell infrastruktur

Biobanken i Region Jämtland Härjedalen är en del av den nationella infrastrukturen för biobankning, Biobank Sverige. Biobank Sverige är skapad genom samverkan mellan hälso- och sjukvård, akademi, näringsliv och patientorganisationer. Biobanken är även en del av Regionalt Biobankcentrum Norr (RBC-Norr) som är ett serviceorgan för alla verksamheter inom norra sjukvårdsregionen som är berörda av biobankslagen.

Mer information om biobanker och biobankslagen finns på biobanksverige.se Länk till annan webbplats. och på 1177.se Länk till annan webbplats..

Frågor om biobanken i Region Jämtland Härjedalen

Om du har frågor gällande Biobanken i Region Jämtland Härjedalen eller vill ha mer information, kontakta biobanksamordnaren genom att skicka ett mejl till biobank@regionjh.se