Information till privata vårdgivare

PriComp är regionens system för att beräkna ersättning till privata vårdgivare för utförda besök.

Privata vårdgivare enligt nationell taxa

Lagreglerade läkare och sjukgymnaster/fysioterapeuter arvoderas enligt lagarna (1993:1651) och förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning.
(1993:1652) och förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi.

Här hittar du som arbetar som privat vårdgivare enligt nationell taxa information och ansökningsblanketter för vikariat, särskilt arvode m.m.