Information till privata vårdgivare

PriComp är regionens system för att beräkna ersättning till privata vårdgivare för utförda besök.

Allmän info

Läs dokumentet Praktisk info för nya leverantörer

Privata vårdgivare enligt nationell taxa

Lagreglerade läkare och sjukgymnaster/fysioterapeuter arvoderas enligt lagarna (1993:1651) och förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning.
(1993:1652) och förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi.

Här hittar du som arbetar som privat vårdgivare enligt nationell taxa information och ansökningsblanketter för vikariat, särskilt arvode m.m.

Arvoden och patientavgifter
Ansökan
Särskilt arvode
Regler för granskning
Försäljning av verksamhet