Sjukresa

Sjukreseintyg

Från och med 1 juni 2016 så skrivs intyg för dyrare färdsätt i journalsystemet Cosmic. Blanketten sparas och signeras digitalt och kan därefter ses direkt av personalen på beställningscentralen. Du skall därför inte faxa eller på annat sätt skicka intyget vidare till annan enhet.

Du finner blanketten genom att klicka på "journal" i övre huvudmenyn och sedan välja "Ny blankett". Därefter söker du på ordet "sjukreseintyg" till vänster. När du fyllt i blanketten och signerat så är den tillgänglig för alla vårdinrättningar i regionen samt för Beställningscentralen.

32786 - Manual sjukreseintyg i COSMIC

37374 - Sjukreseintyg Ambuss

17011 - Sjukreseintyg Ambuss (patient utan vårdbehov)

37375 - Sjukreseintyg Flyg

37376 - Sjukreseintyg md följeslagare. Egen bil

37377 - Sjukreseintyg Taxi

37378 - Sjukreseintyg Tåg

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se