Datahanteringsplan

Sedan 2019 kräver Vetenskapsrådet (VR) att forskningsprojekt upprättar en datahanteringsplan i samband med ansökan. Detta krav finns även från andra nationella och internationella forskningsfinansiärer.

FoU har tagit fram en datahanteringsplan som kan användas som mall vid ansökan.

Datahanteringsplanen kan du ladda ner här: Datahanteringsplan Region JH Word, 123.3 kB.

Region Jämtland Härjedalens mall för datahanteringsplan utgår från en checklista som Svensk nationell datatjänst (SND) tagit fram. Checklistan som SND tagit fram kan i sin helhet läsas på: https://snd.gu.se/sv/datahantering/datahanteringsplan/att-skriva-datahanteringsplan/checklista-datahanteringsplan Länk till annan webbplats..