Folkbildning

Alla ha ska möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Det är målet för folkbildningsuppdraget och en grundsten för att Jämtland Härjedalen ska kunna vara attraktivt.

Region Jämtland Härjedalen är själv huvudman för folkhögskolorna Birka och Bäckedal. De erbjuder bland annat utbildningar inom allmänna ämnen både på grundnivå samt gymnasienivå, yrkesutbildningar, musikutbildningar samt unika kurser i hantverk med hållbar livsföring.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se