Par vid busstolpe

Kollektivtrafik

Bra kommunikationer är en förutsättning för utveckling i hela Jämtland Härjedalen. Vi har ansvaret för att samordna, planera, upphandla och marknadsföra kollektivtrafiken i Jämtlands län.

Region Jämtland Härjedalen är också Regional kollektivtrafikmyndighet med politiskt och ekonomiskt ansvar för den samhällsfinansierade, allmänna kollektivtrafiken.
I ansvaret som regional kollektivtrafikmyndighet ingår också att upprätta trafikförsörjningsprogram med mål för trafiken i Jämtland Härjedalen.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se