En vuxen sitter med två små barn på en buss med en barnvagn framför sig.

Kollektivtrafik

Bra kommunikationer är en förutsättning för utveckling i hela Jämtland Härjedalen. Vi har ansvaret för att samordna, planera, upphandla och marknadsföra kollektivtrafiken i Jämtlands län.

Region Jämtland Härjedalen är också Regional kollektivtrafikmyndighet med politiskt och ekonomiskt ansvar för den samhällsfinansierade, allmänna kollektivtrafiken.
I ansvaret som regional kollektivtrafikmyndighet ingår också att upprätta trafikförsörjningsprogram med mål för trafiken i Jämtland Härjedalen.