första sidan

Vi arbetar med att ta fram statistik, göra uppföljningar av strategier och analyser för kommunal och regional nivå.


Statistikunderlag och analyser används till stor del för att ta fram bra underlag som beskriver nuläget och utvecklingen och för att kunna ta bra beslut. Vi jobbar ständigt med att hitta de bästa indikatorerna och måtten utifrån den aktuella situationen.

Aktuellt

bild på power bi framsida
bild på SCB:s regso område

Trender och prognoser 2019-2035

Prognos
Inflyttningsbild

Arbetsmarknad och pensionsavgångar. 2021-2030

Läs mer. Pdf, 930.8 kB.

näringsliv

Covid 19:s ekonomiska effekter i Mellersta Norrland 2020

Läs mer Pdf, 1 MB.

näringsliv

Näringslivsdialog oktober 2022 Jämtlands län

Läs mer Pdf, 713.4 kB.

Inflyttningsbild

Sammanställning av inflyttningsstatistik 2020.

Läs mer. Pdf, 1.9 MB.

rapport medellivslängd

Rapport om förväntade medellivslängden i Sverige och Jämtlands län.

Läs mer. Pdf, 606.6 kB.

Covid-19 rapport feb 2021

Uppföljning arbetsmarknadsläget mars månad

Läs mer Pdf, 609 kB.

Arbetsmarknaden i Jämtland

Fortsatt könsuppdelad arbetsmarknad


Rapport om arbetsmarknad och utbildning i Jämtlands län 2020

Läs mer Pdf, 1.8 MB.

Kommun loggor

Kommunrapporter 2021

Hitta här

Arbetsmarknaden i Jämtland

Fortsatt könsuppdelad arbetsmarknad

Nulägesbeskrivning över megatrender och Jämtlands län 2021

Läs mer Pdf, 834.8 kB.

socioekonomi Jämtland

Socioekonomisk analys Mellersta Norrland 2019-2020

Läs mer Pdf, 2.6 MB.

Företagsenkät 4

Företagens situation Mellersta Norrland. september 2020

Läs mer Pdf, 545.7 kB.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se