Regiondagen 2019 "Save the date" 15 november.Förstora bilden

Regiondagen 2023 – om regional utveckling i en föränderlig omvärld

Måndagen den 2 oktober bjöd Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen Jämtlands län och Kommunförbundet Jämtland Härjedalen in till en dag med föreläsningar och diskussioner som på olika sätt berörde hur utvecklingen i Jämtland Härjedalen påverkas av att vi befinner oss i en föränderlig omvärld präglad av civil och militär återuppbyggnad och beredskap.

Se sändningen från Regiondagen

Regiondagen livesändes för de som inte kunde närvara på plats. Sändningen går även att se i efterhand:

www.regionjh.se/regiondagen-live Länk till annan webbplats.

Syfte och målgrupp

Regiondagen är till för dig som är tjänsteperson eller förtroendevald politiker i region, kommun eller myndighet samt du som är representant för en verksamhet inom näringsliv och civilsamhälle. Intresserad allmänhet och medier är också välkomna att närvara.

Syftet är att du ska få möjlighet att fördjupa dina kunskaper om varför, och på vilka sätt, det som sker i omvärlden också berör länet här och nu. Tanken är även att dagen ska ge dig inspiration inför ditt fortsatta arbete, och nya kontakter att samarbeta med.

Dagen bjuder även på tankeväckande kulturinslag. Håll bland annat utkik efter husvagnen där filosofen Ida Hallengren och konstnären Tove Berglund välkomnar till samtal kring existensiell beredskap.

Om Regiondagen

Regiondagen är ett återkommande evenemang med syfte att ge en bild av läget i länet utifrån aktuella frågor. Senast hölls regiondagen år 2019, och sedan har det varit uppehåll på grund av covid-19-pandemin. År 2023 arrangerades Regiondagen av Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen i Jämtlands län och Kommunförbundet Jämtland Härjedalen. Då hölls Regiondagen på Gamla Teatern i Östersund.