Timbanken

Timbanken - fem kostnadsfria konsulttimmar

Timbanken är ett affärsutvecklingsstöd för dig som vill utveckla ditt företag eller planerar att starta företag. Genom Timbanken kan du få upp till 5 timmars kostnadsfri rådgivning av konsulter inom ett antal olika områden.

Region Jämtland Härjedalen driver tillsammans med länets kommuner projektet Timbanken, som startades under våren 2020 och som pågår till december 2021.

Mer information om Timbanken finns på hemsidan www.timbanken.se/jh. Det är även här på denna sida som du registrerar dig för att få tillgång till rådgivningen.

Tveka inte att kontakta oss om du frågor eller funderingar om Timbanken.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se