Strukturfondspartnerskapet

Varje strukturfond måste uppfylla en partnerskapsprincip som innebär att flera olika aktörer ska vara med och bestämma vilka projekt som slutligen prioriteras och tilldelas pengar. För ERUF och ESF+ har Mellersta Norrland, som består av Jämtlands och Västernorrlands län, en beslutsfattande kommitté som kallas strukturfondspartnerskapet. I den ingår förtroendevalda representanter från kommuner och regioner, företrädare för arbetsmarknadens organisationer och berörda länsstyrelser och andra myndigheter samt intresseorganisationer och föreningar.

Varje strukturfond måste uppfylla en partnerskapsprincip som innebär att flera olika aktörer ska vara med och bestämma vilka projekt som slutligen prioriteras och tilldelas pengar. För ERUF och ESF+ har Mellersta Norrland, som består av Jämtlands och Västernorrlands län, en beslutsfattande kommitté som kallas strukturfondspartnerskapet. I den ingår förtroendevalda representanter från kommuner och regioner, företrädare för arbetsmarknadens organisationer och berörda länsstyrelser och andra myndigheter samt intresseorganisationer och föreningar. Sara Nylund Rgeion Västernorrland är utsedd av regeringen som ordförande. Dessa representanter är valda för perioden 2021-2027:

Jonas Andersson, Region Jämtland Härjedalen
Elise Ryder Wiken, Region Jämtland Härjedalen
Oscar Andersson, Region Västernorrland
Robert Thunfors, Region Västernorrland
Lars-Gunnar Nordlander, Kommunförbundet Jämtland Härjedalen
Effie Kourlous, Kommunförbundet Jämtland Härjedalen
Erik Lövgren, Kommunförbundet Västernorrland
Ida Stafrin, Kommunförbundet Västernorrland
Elisabeth Kråik, Sametinget
Annica Westerlund, Länsstyrelsen Jämtland Härjedalen
Daniel Gustavsson, Länsstyrelsen Västernorrland
Annika Källgård, Försäkringskassan
Sofia Karlsson, Arbetsförmedlingen
Anna Olofsson, Mittuniversitetet
Magnus Hallberg, RISE
Roger Lindell, LO
Oliver Dogo, Handelskammaren Mittsverige
Per-Olof Wallberg Persson, Coompanion

Mer info om de olika fonderna:

Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF

Europeiska socialfonden ESF+

Interreg

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se