ORIGINN - Interreg Europe

Region Jämtland Härjedalen är tillsammans med Mittuniversitetet med i Interreg Europe projektet ORIGINN. ORIGINN handlar om ekonomisk och social omvandling på landsbygden genom industriell innovation, med betoning på jordbruks- och livsmedelssektorn.

ORIGINNs huvudsakliga mål är att utvidga och förbättra policyinstrument, även kallat policys/strategier eller liknande. Detta görs hos respektive projektdeltagare, som finns representeade i sju olika länder (EE, ES, IE, IT, RO, SE, SK), i syfte att främja innovationsbaserad industriell omvandling på landsbygden, med tonvikt på jordbrukslivsmedelssektorn. Under detta ämne läggs särskild vikt vid digitalisering, industriell hållbarhet, social innovation och mjuka innovationsåtgärder. Projektet ägnar specifika terminsaktiviteter åt var och en av dessa områden.

För att nå projektets mål kommer projektpartners – alla inblandade förvaltningsmyndigheter – att utbyta erfarenheter under 3 år och övervaka resultaten för ett extra år. Bland aktiviteterna hittar vi 8 partnermöten (inklusive studiebesök), 56 intressentmöten, analyser av god praxis, peer reviews etc. Dessa kommer att leda till identifiering av 47 god praxis och förbättring av 7 policyinstrument (ett per partner), samt förbättring av instrumentens räckvidd och/eller effektivitet.

Region Jämtland Härjedalen tillsammans med Mittuniversitetet har valt att i projektet arbeta med policyinstrumentet, Program för Smart Specialisering. Du kan läsa mer om projektet på ORIGINNS hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..