Vi formar framtida tillväxtarbete genom Smart specialisering

Den regionala tillväxtpolitiken är ett tydligt exempel på ett politikområde med djup i flernivåsystemet. Tillväxtarbetet i Jämtlands län grundar sig på den svenska regeringens regionala tillväxtpolitik och på den europeiska sammanhållningspolitikens mål och prioriteringar. Såväl den svenska som den europeiska politiken handlar om att stärka näringslivets konkurrenskraft lokalt och regionalt och att politiken ska formas efter lokala och regionala förutsättningar – det är upp till oss i Jämtland Härjedalen att forma vårt regionala tillväxtarbete utifrån våra behov. Program för smart specialisering i Jämtland Härjedalen gäller för åren 2021–2027.

Välkommen att ta del av den!

Framsida, S3

----------------

Är du en aktör som vill vara med i den aktörsdrivna processen som är kopplad till programmet, anmäl dig till mötena eller kontakta:

Maria Kumpula

E-post: maria.kumpula@regionjh.se

Telefonnr: 063 -14 66 26