Tillgänglighetsrådet i Jämtland Härjedalen

Tillgänglighetsrådet är en samrådsgrupp för frågor som rör personer med någon typ av funktionsnedsättning.

Tillgänglighetsrådets uppgifter

  • Verka för att organisationen i sina verksamheter tillförsäkrar människor med funktionsnedsättningar delaktighet och jämlikhet.
  • Framföra önskemål och vara rådgivande i frågor som rör organisationens verksamheter för personer med funktionsnedsättning.
  • Lämna synpunkter eller underlag till aktuella remisser eller delar av remisser som rör personer med funktionsnedsättning.
  • Bevaka hjälpmedelsförsörjningens utveckling i enlighet med antagen hjälpmedelspolicy för länet
    Sprida information om funktionshinder- och hjälpmedelsfrågor till berörda i Jämtland Härjedalen
  • Följa forskning och utveckling inom funktionshinder- och hjälpmedelsområdet

Tillgänglighetsrådet träffas fyra gånger per år.

Vilka ingår i rådet?

Rådet består av valda representanter från funktionshinderrörelsen i Jämtland Härjedalen, Region Jämtland Härjedalen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Meetings Plus är ett verktyg för att på ett enkelt och överskådligt sätt visa möteshandlingar digitalt för både förtroendevalda och medborgare. Meetings Plus finns både på webben och som app.

Se Tillgänglighetsrådets sammanträdestider och möteshandlingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du hittar också handlingar och ärenden i regionens webbdiarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där kan du filtrera på organisation och hitta till exempel årsrapporter, månadsrapporter, verksamhetsplaner och reglementen.