Två personer med mobiltelefon och bärbar dator sitter bredvid ung man framför en grupp människor

Dags att förbereda ansökningar till ny programperiod

Här kan du ta del av utkasten till EU:s program för perioden 2021-2027 och annat material och länkar som ger relevant information.

Programförslag för det regionala ERUF-programmet för Mellersta Norrland, Interreg Sverige-Norge, samt Interreg Aurora (fd Botnia-Atlantica) skickades till regeringskansliet i juni och slutlig förhandling om programtexterna sker med EU-kommissionen. Här hittar du utkast till de kommande programmen, som vi ersätter med de slutgiltiga verionerna i takt med att de fastställs.

Det är redan nu läge att börja fundera på projektidéer, etablera samarbeten och börja formulera utkast på ansökningar. Utlysningarna kommer att vara öppna under en kort period och bygga på bra förarbete och fördialog.

I de fall det kan bli aktuellt med regional medfinansiering (1:1-anslag) till ert projekt uppmuntrar vi till tidig kontakt.
Du hittar kontaktuppgifter till handläggare här

Programförslag ERUF Mellersta Norrland

ERUF Mellersta Norrland (pdf uppdaterat 29 april)

Handbok för EU-projekt

Observera att att handboken som det länkas till ovan gäller för tidigare programperiod. Det kommer att lanseras uppdaterad information på Tillväxtverkets webb i samband med att utlysningen öppnar.

Presentation Tillväxtverket - Här och nu 26 november (pdf)

Programförslag Interreg Sverige-Norge

Interreg Sverige-Norge (pdf)

Presentation från Här och nu 26 november (pdf)

Programförslag Interreg Aurora

Interreg Aurora (pdf)

Interreg Aurora (interregnord.com)

Presentation från Här och nu 26 november (pdf)

Programförslag Interreg NPA

NPA 2021-2027 (pdf)

Programförslag ESF

ESF 2021-2027 (pdf)

Svenska ESF-rådets webbplats (esf.se)

Presentation ESF-rådet Mellersta Norrland - Här och nu 26 november (pdf)

Observera att dessa texter kan komma att ändras under behandling i regeringskansliet och EU-kommissionen. Utifrån inskickade förslag kan EU-medlen utgöra max 40 procent i regionala ERUF-programmet och 65 procent i Interreg-programmen.

0 av 1 gillar detta