Aktuella erbjudanden om företagsstöd

Här hittar du information om Region Jämtland Härjedalens olika erbjudanden om företagsstöd. Tag gärna kontakt med en handläggare innan ansökan skickas in.

Kom ihåg att ansökan om stöd måste lämnas in innan åtgärden/investeringen påbörjas.

Stöd till mindre investeringar upp till 60 000 kronor
Stöd till större investeringar upp till 3 600 000 kronor
Stöd till större investeringar över 3 600 000 kronor
Stöd till externa konsulter för företagsutveckling
Stöd till deltagande i mässa
Stöd till energieffektivitetsåtgärder
Stöd till hållbarhetsanalys
Stöd till utveckling av nya innovativa produkter
Stöd till idrotts- och rekreationsinfrastruktur
Stöd till omställning för stärkt konkurrenskraft (Coronastöd)
Stöd till kompetenshöjande insatser för besöksnäringen (Coronastöd)

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se