Hit går pengarna

Här kan du hitta uppföljningar och utvärderingar som handlar om företagsstöd och projektstöd. Stöden beslutas av Region Jämtland Härjedalen och finansieras av statliga medel för regionalt utvecklingsarbete.

Region Jämtland Härjedalen är regionalt utvecklingsansvarig aktör. Det innebär bland annat ett ansvar för att besluta om hur olika typer av statliga medel för regionalt utvecklingsarbete ska användas. Medel från anslag 1:1 Regional utveckling är en sådan typ av medel. Det är dessa som finansierar projekt- och företagsstöd, samt stöd till kommersiell service.

I uppdraget som regionalt utvecklingsansvarig aktör ingår även ett ansvar för att följa upp och utvärdera det regionala utvecklingsarbetet samt hur medlen fördelas. Detta ska redovisas till regeringen genom återrapportering varje år. På regional nivå redovisas medlens fördelning till regionala utvecklingsnämnden.

Läs mer om företagsstöd

Läs om företag som fått företagsstöd

Läs mer om projektstöd

Läs mer om stöd till kommersiell service

Projektbanken

I den nationella projektbanken hittar du information om beviljade projekt. Här kan du även se vilka projekt som andra regioner medfinansierar.

Sök projekt i Projektbanken

Ta del av uppföljnings- och utvärderingsrapporter

Analysportal Norr

Denna sida är under uppbyggnad och kommer kontinuerligt att fyllas på med material. Du som är intresserad av fakta, statistik och analyser på temat regional utveckling kan även hitta underlag i Analysportal Norr.

Länk till Analysportal Norr