Granskningsrapporter 2022


Skriv tabellbeskrivning här

Grundläggande granskningar avseende verksamhetsår 2022

Granskning av Regionstyrelsen 2022

REV/11/2022

Granskning av Hälso- och sjukvårdsnämnden 2022

REV/12/2022

Granskning av Regional utveckling 2022

REV/13/2022

Granskning av Patientnämnden

REV/14/2022

Granskning av Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner 2022

REV/16/2022

Granskning av Gemensam nämnd för samordad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel

REV/17/2022

Granskning av Gemensam nämnd för Närvård Frostviken 2022

REV/15/2022

Granskning av Fullmäktigeberedning - Beredning för översyn av den politiska organisationen för mandatperiod 2023-2026

REV/5/2022

Skriv tabellbeskrivning här

Årliga granskningar

Granskning av utskrivningsprocessen

Rev/27/2022


Förstudie av Materialförsörjning och logistik

REV/36/2022

Granskning av Beslutade och uppskjutna investeringar

REV/26/2022


Granskning av Riktade statsbidrag

REV/28/2022


Granskning av Diabetesvården inom primärvården

REV/29/2022


Granskning av Vårdskulden inklusive uppskjuten vård på grund av pandemin

REV/30/2022Skriv tabellbeskrivning här

Granskningar av räkenskaper och revisionsberättelser

Granskning av Region Jämtland Härjedalens Årsredovisning 2022

Revisorernas redogörelse för år 2022 Pdf, 527.3 kB.

Revisionsberättelse för år 2022 Pdf, 2.6 MB.

Delårsbokslut för år 2022

REV/33/2022Skriv tabellbeskrivning här

Granskningar av externa bolag, förbund och stiftelser

Granskning av ALMI MITT AB 2022

REV/18/2022Granskning av Länstrafiken AB

REV/21/2022


Granskning av Landstingsbostäder AB 2022

REV/19/2022


Granskning av Torsta AB 2022

REV/20/2022


  • Rapport

Granskning av Norrtåg AB 2022

REV/25/2022

Granskning av Stiftelsen Jamtli i Jämtlands län

REV/22/2022

  • Rapport

Granskning av Samordningsförbundet i Jämtlands län 2022

REV/23/2022